Prekių įsigijimo taisyklės

  1. Informacija apie pardavėją

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra taikomos įsigyjant Prekes adresu https://shop.statybubaze.lt. Pardavėjas yra UAB „Statybų bazė“ Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 181352971, buveinės adresas Vokės g.2a, Lentvaris LT-25144. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT813529716 (toliau – Pardavėjas).

1.2. Šių taisyklių neatskiriama dalimi yra Privatumo politika, kuriomis sąlygomis pardavėjas tvarko asmens duomenis. Bet kuris asmuo savo asmens duomenis pardavėjui turi pateikti tik tuo atveju, jei visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

  1. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra skirtos suteikti informaciją apie Pardavėją ir supažindinti bet kurį asmenį, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (toliau – Pirkėjas), su Elektroninės parduotuvės naudojimo ir prekių pirkimo sąlygomis.

2.2. Taisyklės yra taikomos sudarant pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

2.3. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą ir pirkimą Elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir mūsų Privatumo politiką. Mes esame pasiruošę bet kada atsakyti į jūsų klausimus dėl bet kurios Taisyklių ar Privatumo politikos nuostatos, jeigu ji jums yra neaiški.

2.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

2.5. Pardavėjas turi teisę bet kada laikinai arba visai nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus Prekių užsakymą, yra laikoma, jog Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

2.7. Pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali tik turėdami galutinio vartojimo tikslą. Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir/ar vykdyti Pirkėjo užsakymą, kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar Prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir/ar kai Pirkėjo užsakymas turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

2.8. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui, todėl Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

2.9. Elektroninėje parduotuvėje Prekes turi teisę įsigyti pilnamečiai 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę asmenys ir asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, turėdami tėvų ar globėjų sutikimą.

  1. Prekių užsakymo pateikimas ir patvirtinimas

3.1. Pirkimo–pardavimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymu šių Taisyklių prasme yra laikomas Pirkėjo užsakymo pateikimas ir Pardavėjo atliekamas užsakymo patvirtinimas. Pirkimo–pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjo pateiktą užsakymą. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartimi ir šalims privalomu teisiniu dokumentu.

3.2. Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas privalo susikurti individualią elektroninio pirkimo paskyrą, nurodydamas savo el. pašto adresą, telefono numerį ir adresą, kuriuo bus pristatomos prekės. Pirkėjas pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje gali ir nesusikūręs individualios pirkimo paskyros. Tokiu atveju, pateikdamas užsakymą Pirkėjas nurodo savo el. pašto adresą, telefono numerį ir adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.

3.3. Pirkėjas atsako už individualios elektroninio pirkimo paskyros duomenų (slaptažodžio) slaptumą ir išsaugojimą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pardavėjas neatsako už jokius veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

3.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo individualią elektroninio pirkimo paskyrą.

3.5. Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje, privalo sukurti norimų įsigyti Prekių krepšelį ir pateikti Pardavėjui šių Prekių užsakymą.

3.6. Užsakymo patvirtinimas yra pateikiamas individualioje pirkimo paskyroje ir/arba siunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu arba pateikiamas Pirkėjui iš karto po užsakymo pateikimo, jei Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi nesukūręs individualios pirkimo paskyros. Kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjui yra pateikiama sąskaita Prekių apmokėjimui ir nurodomas preliminarus Prekių pristatymo terminas.

3.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti patvirtinti užsakymą ir/ar vienašališkai nutraukti ir nevykdyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties bei grąžinti Pirkėjo už Prekes sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu dėl techninių klaidų ir/ar nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas ir/ar vykdymas tampa neįmanomas.

3.8. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi sandėlyje Pirkėjo užsakytos Prekės ir/ar tokiomis Prekėmis yra nebeprekiaujama, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas, o Pirkėjo sumokėta Prekės kaina yra grąžinama.

3.9. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve, jei Pirkėjas pažeidžia savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse.

  1. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos Eurais su PVM. Prekių kainos gali būti Pardavėjo keičiamos vienašališkai, tačiau kainų pakeitimai neturės įtakos jau sudarytoms pirkimo–pardavimo sutartims.

4.2. Prekių kainos neapima Prekių pristatymo ir užnešimo išlaidų. Pristatymo ir Prekių užnešimo išlaidų dydis nurodomas Pirkėjo pateikto užsakymo patvirtinime.

4.3. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, jog Prekių kainos užsakymo pateikimo metu būtų teisingos, tačiau nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dėl itin plataus siūlomų Prekių asortimento dalis Prekių gali būti pateiktos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateiktame ir/ar patvirtintame užsakyme Prekių kaina yra klaidinga ir/ar kainos klaidingumas buvo akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokią klaidingą kainą, Pardavėjui nekyla pareigos vykdyti pirkimo–pardavimo sutarties ir Pardavėjas apie tai nedelsiant raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekes už teisingą kainą arba atšaukti užsakymą. Užsakymo vykdymas yra sustabdomas iki Pirkėjo atsakymo gavimo. Pirkėjui nepateikus atsakymo arba nepavykus susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas. Apie užsakymo atšaukimą Pirkėjas yra informuojamas raštu.

4.4. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti banko kortele, bankiniu pavedimu, grynaisiais pinigais.

4.5. Prekių užsakymo, apmokėto bankiniu pavedimu, vykdymas yra pradedamas tik po Pirkėjo sumokėtų lėšų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.6. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą grynaisiais pinigais arba banko kortele Prekių pristatymo ir/ar atsiėmimo metu, Prekių kainą ir jų pristatymo išlaidas Pirkėjas sumoka atsiimdamas užsakymą. Pirkėjui atsisakius priimti ir/ar neatsiėmus užsakytų Prekių, Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo dėl to patirtus nuostolius.

  1. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

5.1. Prekės Pirkėjo pasirinkimu jam gali būti pristatomos per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas taip pat gali atsiimti užsakytas Prekes Pardavėjo prekybos vietoje Pardavėjo darbo laiku, nurodytu skiltyje „Kontaktai“.

5.2. Prekės per kurjerį Pirkėjui pristatomos per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių užsakymo patvirtinimo momento, jeigu Pardavėjas raštu neinformavo Pirkėjo apie kitokį pristatymo terminą. Prekės atsiimti Pardavėjo prekybos vietoje paruošiamos per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo patvirtinimo momento, jeigu Pardavėjas raštu neinformavo Pirkėjo apie kitokį Prekių paruošimo atsiimti terminą.

5.3. Prekės, kurių nėra Pardavėjo sandėlyje ir/ar Prekės, kurios turi būti gaminamos ir/ar užsakytos  pagal specialius Pirkėjo nurodymus, pristatomos per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Prekių užsakymo patvirtinimo momento, jeigu Pardavėjas raštu neinformavo Pirkėjo apie kitokį pristatymo terminą.

5.4. Užsakius daugiau nei vieną Prekę, Prekės gali būti pristatomos skirtingu metu, netaikant už tai papildomo pristatymo mokesčio.

5.5. Jeigu Pirkėjo pateiktame užsakyme yra bent viena Prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šių Taisyklių 5.2. punkte nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui neturi galimybės, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje arba pirkimo metu, jei nėra sukurta individuali pirkimo paskyra, nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą Prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu Prekių pristatymo terminu užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

5.6. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių pristatymo vėlavimus dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

5.7. Pirkėjas įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje ir prekių Užsakyme nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti Prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu Prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktu Prekių pristatymo adresu Prekes atsiimtų Pirkėjas arba kitas asmuo, kuris Pirkėjo buvo nurodytas užsakymo pateikimo metu ir kuriam Pirkėjas perdavė užsakymo numerį.

5.8. Atsiimant Prekes yra privaloma pateikti galiojantį asmens dokumentą.

5.9. Pirkėjui atsisakius priimti Prekes, kai jos yra pristatomos per kurjerį, arba per nustatytą terminą neatsiėmus Prekių Pardavėjo prekybos vietoje, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo Prekių užsakymą anuliuoja ir nutraukia Prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Jeigu Pirkėjas iki Prekių pristatymo ir/ar atsiėmimo buvo sumokėjęs Prekių kainą, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą Prekių kainą, išskaičiuodamas iš jos Pardavėjo patirtus nuostolius ir/ar patirtas išlaidas.

5.10. Prieš priimdamas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę Prekių nepriimti. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje.

5.11. Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo ir/ar atsiėmimo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, yra laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o Prekių kiekis, asortimentas, komplektiškumas, komplektacija ir kokybė atitinka pateiktą užsakymą, Sutarties sąlygas ir teisės aktų reikalavimus.

  1. Prekių kokybė ir garantija 

6.1. Pardavėjas Prekėms suteikia garantiją pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 6.2. Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims gali suteikti tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

6.3. Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje.

6.4. Pirkėjas, įsigijęs kokybės reikalavimų neatitinkančią Prekę, turi teisę pateikti Pardavėjui pretenziją raštu arba elektroniniu paštu. Pretenzijoje privalo būti aiškiai nurodytas ir aprašytas Prekės kokybės trūkumas. Teikdamas pretenzija Pirkėjas kartu privalo pateikti Prekės pirkimą įrodantį dokumentą, užsakymo numerį ir pateikti Pardavėjui pačią Prekę. Jeigu Prekė dėl savo dydžio ir/ar panaudojimo/sumontavimo negali būti pateikta Pardavėjui kartu su pretenzija, Pirkėjas privalo pateikti kokybės reikalavimų neatitinkančios Prekės nuotrauką.

6.5. Pardavėjas išnagrinėja Pirkėjo pretenziją ir pateikia atsakymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo.

6.6. Nustačius, kad Pirkėjo įsigytos Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pardavėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų reikalavimais: i) šalina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių trūkumus, arba ii) keičia kokybės reikalavimų neatitinkančias Prekes kokybiškomis, arba iii) sumažina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių kainą, arba iv) grąžina už kokybės reikalavimų neatitinkančias Prekes sumokėtus pinigus.

  1. Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas

7.1. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina suprantantis, kad Prekių nuotraukos, pateiktos Elektroninėje parduotuvėje gali neatitikti realios Prekių ir/ar jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija Prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant Prekės ir/ar jos pakuotės.

7.2. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

7.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje nusipirktas Prekes, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo–pardavimo sutarties, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų informuodamas apie tai Pardavėją elektroninio pašto adresu prekyba@statybubaze.lt Pirkėjas privalo užpildyti Pardavėjo pateiktą sutarties atsisakymo formą ir perduoti Pardavėjui Prekes kartu su Prekių pirkimo dokumentu.

7.4. Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos paštu, per kurjerį arba Pardavėjo prekybos vietoje. Pirkėjas privalo apmokėti Prekių grąžinimo išlaidas.

7.5. Sumokėta Prekių kaina Pirkėjui grąžinama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gražinimo dienos, pervedant pinigus į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, prieš tai išskaičiavus iš grąžinamos sumos Prekės pristatymo išlaidas, jei Pirkėjas buvo tokią paslaugą užsisakęs ir apmokėjęs.

7.5. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybės reikalavimus atitinkančias prekes, jeigu: i) pasibaigė nustatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų Prekių grąžinimo terminas, ir/ar ii) Prekė buvo naudojama ir/ar Prekė sugadinta ir/ar Prekė prarado prekinę išvaizdą ir/ar pažeista Prekės pakuotė ir/ar grąžinama ne viso kiekio, asortimento, komplektiškumo, komplektacijos Prekė, ir/ar iii) Prekė buvo pagaminta ir/ar užsakyta  pagal specialius Pirkėjo nurodymus, t. y. Prekės nebuvo iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, ir/ar iv) Prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

  1. Asmens duomenų tvarkymas ir privatumo apsauga

8.1. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Pardavėjo Elektroninės parduotuvės Privatumo politika, su kuria Pirkėjas raginimas susipažinti prieš sukurdamas individualią pirkimo paskyrą ir/ar pateikdamas pirkimo užsakymą nesukuriant individualios pirkimo paskyros ir vėliau prieš pateikdamas kiekvieną užsakymą ir sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokią galimybę turėjo.

9.2. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.3. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu prekyba@statybubaze.lt arba registruotą laišką Vokės g. 2a, Lentvaris LT-25144.

9.4. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

9.5. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, taip pat kylantis iš šalių sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.6. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas turi teisę pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt